• La multinacional energètica, premiada per la seva iniciativa “Compromís amb la seguretat i la salut”, implantada des de 2011 en tota l’organització, nivells i negocis.
  • GAS NATURAL FENOSA ha integrat en les seves línies estratègiques el compromís amb la seguretat i la salut per als seus empleats, empreses col·laboradores i clients, i els ha convertit en valors prioritaris per a la companyia.

GAS NATURAL FENOSA va ser guardonada en els DuPont Safety and Sustainability Awards, els més destacats a escala internacional en l’àmbit de la seguretat i la salut, en una cerimònia que va tenir lloc a Singapur. La multinacional energètica va rebre el premi seguretat en EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) pels projectes englobats en la seva iniciativa “Compromís amb la seguretat i la salut”, implantada el 2011 i que li ha permès reduir un 72% els accidents laborals.

La companyia va dur a terme un intens esforç de transformació, desenvolupant un canvi cultural i integrant la seguretat i la salut transversalment en totes les seves activitats, implicant-hi no només els seus empleats, sinó també empreses col·laboradores, clients i la societat en general, entenent el benestar com un concepte global.

“La nostra organització ha assumit que no hi ha res més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones. Les claus d’aquest èxit han estat el lideratge de la Direcció, un ambiciós pla de formació i comunicació i un entorn laboral col·laboratiu que ha facilitat que tota l’organització se senti partícip i protagonista d’aquest projecte, interioritzant els hàbits saludables i aconseguint que aquests transcendeixin les fronteres del mateix espai de treball”, va assegurar Antonio Gella, director de Prevenció, Salut, Medi Ambient i Assegurament de Qualitat de GAS NATURAL FENOSA.

“Estem gratament sorpresos pel projecte que desenvolupa GAS NATURAL FENOSA, i aquest premi és un reconeixement pels seus èxits i el seu compromís amb l’excel·lència en la seguretat. A l’igual de DuPont, creuen que la implantació de la seguretat aconsegueix no només que les empreses siguin millors organitzacions corporatives, sinó que siguin també més competitives i eficients”, va afirmar Davide Vassallo, director gerent de DuPont Sustainable Solutions.

Pla “Compromís amb la seguretat i la salut”

La multinacional energètica va implantar el 2011 el Pla “Compromís amb la seguretat i la salut”, focalitzat en la seguretat laboral, industrial, d’instal·lacions i processos, i integrant el benestar i la salut com un dels seus eixos prioritaris. Amb aquesta iniciativa es va aconseguir un canvi cultural perquè seguretat i salut formin part de la cultura i l’ADN de la companyia.

Un dels reptes principals del projecte va ser aconseguir que la iniciativa fos transversal. Per aquesta raó es va impulsar directament des de l’alta direcció, i se’n va aconseguir la implantació en tots els nivells, negocis i països en què GAS NATURAL FENOSA és present, tenint en compte les diferents realitats socials, culturals i recursos de què disposa a cada país. Una de les fites del projecte ha estat aconseguir que l’activitat de la companyia es desenvolupi amb el mateix estàndard de seguretat, independentment del lloc on es realitzi.

En aquest sentit, la companyia va posar en marxa noves eines, així com accions informatives i de comunicació per a tot el grup, amb principal focus en la formació, en què només durant 2016 es van impartir prop de 240.000 hores en seguretat i salut, adreçades a totes les persones de la companyia i liderades per l’alta direcció.

Per tal d’eliminar els comportaments insegurs, s’han realitzat més de 68.000 observacions de seguretat, orientades a la conscienciació sobre conductes preventives a millorar; 134.000 inspeccions documentades focalitzades en la supervisió de les activitats de les empreses col·laboradores; i més de 12.000 reunions periòdiques de seguretat i salut amb l’objectiu de consolidar aquest canvi.

Tot això ha portat la companyia a obtenir múltiples reconeixements en l’àmbit de la seguretat i la salut, com ara la certificació AENOR de model d’empresa saludable el 2015, gràcies a la qual es va convertir en la primera multinacional energètica en rebre-la; la seva inclusió en la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables el 2016; i també els premis en seguretat viària de la iniciativa Ponle Freno d’Atresmedia o els premis internacionals Employee Safety i Fleet Safety de l’AGA (American Gas Association).

Sobre DuPont

DuPont Sustainable Solutions (DSS) és un proveïdor global de serveis de consultoria per a operacions de primer nivell que ajuda les organitzacions a transformar i optimitzar els seus processos, tecnologies i capacitats. DSS,que treballa per a la seguretat, productivitat i sostenibilitat mediambiental de les organitzacions d’arreu del món, és una de les branques de negoci de DowDuPont Specialty Products, una divisió de DowDuPont, líder global en innovació que ajuda a transformar indústries i vida quotidiana.

 

Barcelona, 7 de setembre de 2017.

Imatges

Ruth Otero, de l’àrea de Prevenció de GAS NATURAL FENOSA, rebent el guardó de mà de Louis Wusteman, de LexisNexis UK i membre del jurat, en la cerimònia que va tenir lloc a Singapur.